Obchodní firma Pavel Solčanský - VODOVODY A KANALIZACE

Provádíme:

- provozování vodovodů, kanalizací, úpraven pitných vod,

  čistíren odpadních vod

- výstavbu, rekonstrukce, údržbu vodovodů a kanalizací

- výstavbu, rekonstrukce vodovodních a kanalizačních

  přípojek (gravitační, tlakové včetně technologie)

- výměny veškerých vodoměrů (bytové, domovní,

  průmyslové), registrační osvědčení

- čištění a kamerový průzkum domovních kanalizačních

  přípojek do DN 250 mm.

- dodávka, montáž vodoměrných, kanalizačních šachet,

  jímek, lapolů, dešťových nádrží, plast. nebo beton

- instalatérské práce

 


History

Živnost založena v roce 1998, od roku 2003 firma zapsána u Městského soudu v Praze: oddíl A , vložka 47839.